Fremtidens vagtselskab

Vi har udskiftet alle vagt- og patruljebiler til ren el, og vi har fået installeret 200 kvm solceller på taget af vores bygninger på Klokkestøbervej 19 i Odense M

Vi vil gerne gå forrest og vise vejen for andre servicevirksomheder, så vi kan få et grønnere Danmark, og så vi kan bidrage positivt til vores kunders CO2 regnskab. Vi skal passe på vores klode og bidrage med vores del.

Nogle har været i tvivl omkring det at køre mange kilometer på ren el, som en kørende del af en servicevirksomhed, men med det rigtige set-up, kan det sagtens lade sig gøre. Vi har arbejdet hårdt det sidste års tid på at blive en grøn servicevirksomhed, da vi alle skal være bedre til at omstille os og tænke på fremtiden.

Det har taget mange måneder at gennemgå diverse test og specifikationer på alle biler der kunne være interessante for os. Der er kommet mange aktører på banen, og en ting er hvad der bliver opgivet af info på bilerne, en anden ting er hvad de praktiske tal viser.
Bilerne som blev valgt kan køre 484 km pr. opladning. De kan lade på tre faser, hvilket vil sige at vi har mulighed for lynopladning op til 100 kWh, hvis det skulle blive nødvendigt.
Ydermere regenererer de en hel del når der bliver bremset. Når bilen regenererer el, slider den knap så meget på bremserne. Førhen kunne bilerne køre 20.000 km før olieskift og bremser. Med elbiler er der ingen olieskift og bremserne på den ene vagtbil, som allerede har rundet 35.000 km var som helt nye. 
Alene de to driftsposter giver store besparelser i mekanikerregninger, reservedele samt den tid der går med at fragte bilerne frem og tilbage.

Vi kan indstille hver enkelt bil over en app, så bilen er kølig om sommeren og varm om vinteren. Når vagten begynder sin kreds er bilen således klar med behagelig temperatur. Det vil betyde at vi bedre udnytter energien fra solpanelerne, frem for at bruge energi fra det opladte batteri. Dermed får bilen længere rækkevidde.

Hvorfor passer solceller og elbiler som godt ind i jeres virksomhed?
Vi har altid noget at lave, men især i perioderne hvor vejret bliver varmere, køre vi rigtig mange alarmer og dermed mange kilometer. 
Fordelen er at vi nu lader om dagen og kører om aftenen/natten/morgenen. Det giver større udnyttelse af vores egen energi fra solcellerne. Det vi kører i dagtimerne kan vi nå at oplade, inden bilen bliver overtaget af næste vagt.

Securia Vagts elbiler er special indrettet til netop at servicere kommuner med løft og hjælp til ældre borgere der er faldet. Udover dette udstyr, har vi indrettet bunden af bilen med afdækningsplader, tape, lim, faktisk alt til at afdække efter et indbrud eller skade. 
Derved skal Securia Vagt ikke vente på glasmester eller andre, for at klare de opgaver vi selv har mulighed for. Det gør os meget mere fleksible, og vi bruger mindre tid ved en kunde, som tilsvarende får en stor besparelse ved at bruge os. Det er endnu et plus i vores energiberegning.

Securia Vagt er ikke bare et vagtselskab. Det er også et selskab, der vil tage ansvar for de ydelser der bliver leveret. Udover den grønne linje, er alle vores biler udstyret med hjertestarter, stor førstehjælpstaske og 12 kg
pulverslukker. Vi kører mange kilometer hver eneste aften/nat og tidlige morgentimer, hvor vi ofte møder mange ting. 
Skulle vi være de første på et ulykkessted, er det rart at vi har de værktøjer i bilen, som kan begrænse ulykken og redde liv, samt begrænse materiel skade. 
Om det er på de virksomheder vi besøger hver nat, eller om det er på et offentligt areal, vil vi kunne hjælpe indtil politi eller redningsberedskabet overtager.

Når du køber vagtydelser ved Securia Vagt, støtter du også den grønne energi og vil kunne bruge ydelsen i virksomhedens CO2 regnskab. 

Ligeledes er hjælpen nær. Vagten skal ikke finde deres telefon frem, men kan via radio kommunikere direkte til alle Securia Vagts patrulje vægtere, som kan have tryghed i ikke at stå alene i en vanskelig situation.

Vores personale er super glade, for alle de nye tiltag – de er stolte over at repræsentere et selskab der tænker på fremtiden

Når Securia Vagt skulle omstille sig, ville vi som ejere ikke komme kørende i dieselbiler. Derfor valgte vi at omstille alt hjemme i privaten. Vi har fået solceller på taget, og vi har solgt begge dieselbiler og købt to elbiler.

Forhåbningerne:
Securia Vagt er selvfølgelig en lille brik i det store grønne billede, men kan vi påvirke eller hjælpe andre til at gå samme vej, bliver vi flere der kan bidrage til et grønnere Danmark.