Med Securia Vagt som leverandør af alarmpatrulje, får du:

Med mindre der er tale om en falsk alarm, vil alarmpatruljen altid undersøge ejendommen ind- og udvendigt, når vi har fået et alarmopkald. Vi forlader ikke stedet, før det er sikret mod yderligere indtrængen. Om nødvendigt vil vi kontakte kunden i forbindelse med hændelsen. Alarmpatruljen er et godt supplement til runderende og-/eller stationære vagter.

  • En hurtig udrykning med en maksimal udrykningshastighed på 30 minutter.
  • En sikring for, at indbrudstyve og udøvere af hærværk når at gøre så lidt skade som muligt.
  • En mulighed for at supplere med razzia-tilsyn, hvor Securia Vagt kommer på korte, uanmeldte besøg med forskellige,uregelmæssige tidsintervaller.