Banksman kan sammenlignes med at være øjne og øre for føreren af et stort køretøj, især kraner.

Disse køretøjer er vanskelige at flytte og de giver ikke føreren et godt udsyn hele vejen rundt, så en Traffic Marshal er vigtig for at kunne flytte køretøjet på en sikker måde. Vi bruger flere forskellige måder til at kommunikere med føreren, det kan være alt fra simple håndsignaler til radiokommunikation for at give fyldestgørende instrukser.

Vores ansvar begynder derfor med at sikre at området rundt om køretøjet er ryddet og sikkert før man begynder at manøvre køretøjet rundt. Vi går derfor ind foran køretøjet for at fjerne alle forhindringer på køretøjets vej, mens vi samtidig holder øje med ting som eventuelt kunne komme i vejen eller distrahere føreren af køretøjet.

Når en vej er ryddet, stiller vi os et sikkert sted, hvor vi har øjenkontakt til føreren af køretøjet og kan kommunikere med ham uanset hvilke kommunikations metode vi vælger. Hvis flytningen er over en længere afstand så vil vi gentage processen og sikre sig at hver sektion af vejen er ryddet og at han kan indtage en ny position så føreren kan se ham.